Stahování

Na této stránce si můžeš stáhnout jednotlivé soubory, které jsou zařazeny do příslušných předmětů. Můžeš založit i nový předmět, pokud tu není. Stahování je zdarma.

Přidat předmět | Nahrát soubor

Využívání tohoto webu je zcela zdarma. Chod serveru je však hrazen ze zdrojů admina a něco málo z reklam, které zde jsou. Pokud chcete přispět na chod a správu serveru, budeme rádi, když zašlete finanční dar v libovolné výši přes Paypal.

Slevy

   

Předměty

   
Zkratka Název Garant Materiálů Akce
*PS Pravděpodobnost a statistika Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. 5 Folder
AA/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň Mgr. Zuzana Trawinská 1 Folder
AB/I Jazyk anglický b/I pro FEI PaedDr. Marcela Adám 33 Folder
AB/II Jazyk anglický b/II pro FEI PaedDr. Marcela Adám 20 Folder
AB/III Jazyk anglický b/III pro FEI PaeDr. Marcela Adámk 7 Folder
AB/IV Jazyk anglický b/IV pro FEI PaeDr. Marcela Adámk 19 Folder
ADBS Administrace databázových systému Ing. Radim Bača, Ph.D. 0
AEO Analýza elektronických obvodů Punčochář 0
AEO. Analogové elektronické obvody prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 0
ALG1 Algoritmy I Jiří Dvorský 51 Folder
ALG2 Algoritmy II Jiří Dvorský 51 Folder
ANJ Anglický jazyk není 22 Folder
ANO Analýza obrazu doc. Dr. Ing. Eduard Sojka 2 Folder
APPS Architektury počítačů a paralelních systémů doc. Ing. Lačezar Ličev, CSc. 17 Folder
ARP Architektury počítačů Lačezar Ličev 49 Folder
ARUO Automatizované řešení úloh s omezeními prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. 0
AT.NET Architektura technologie .NET Ing. Jan Martinovič 5 Folder
BAK Bakalářka není 12 Folder
BC-EE elektroenergetika Krejčí 1 Folder
BC-VU Výroba a užití elektrické energie Goňo 1 Folder
BF Bakalářská fyzika Michal Lesňák 0
BIA Biologicky inspirované algoritmy Ivan Zelinka 2 Folder
BIC Biologicky inspirované výpočty Ivan Zelinka 1 Folder
BM1 Bakalářská matematika 1 Pavel Burda 0
BM2 Bakalářská matematika 2 Radim Havelek 0
BP Bezpečnost práce v laboratořích FEI Vítězslav Stýskala 8 Folder
BPPO Bezpečnost práce a požární ochrana Alois Adamus 0
BTE Biotelemetrie Ing. Martin Černý 2 Folder
BVE Bezpečnost v elektrotechnice Bc Vítězslav Stýskala 6 Folder
BVK Bezpečnost v Komunikacích Miroslav Vozňák 5 Folder
C# Programování v C# Ing. Marek Běhálek 14 Folder
CDD Conceptual Design and Development of Innovative Products doc. Ing. Jan Žídek, CSc. 0
ČMTB Číslicová a mikroprocesorová technika Bc. prof. Ing. Pavel Bra 0
CPP C++ Dvorský 17 Folder
DAIS Databázové a informační systémy Doc. RNDr. Jana Šarm 53 Folder
DIM Diskrétní matematika Michael Kubesa 63 Folder
DIP diplomka --- 2 Folder
DOK Dokumentografické informační systémy prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 0
DP III Diplomový projekt III (kat440) Ing. Iva Petříková 1 Folder
DVT Dějiny vědy a techniky PhDr. Svatomír Černí 14 Folder
DZO Digitální zpracování obrazu doc. Dr. Ing. Eduard 7 Folder
ELB Elektronika prof. Ing. Pavel Bra 1 Folder
ELM Elektrotechnické materiály prof. Ing. Jaromír D 2 Folder
ELP Elektronické publikování Jiří Dvorský 8 Folder
EM Elektrická měření Bičovská 10 Folder
EN Elektronika Brandštetter 4 Folder
EO I Elektronické obvody I Ing. Zdeněk Tesař 9 Folder
EO II Elektronické obvody II Ing. Zdeněk Tesař 0
ERP1 Elektrické regulované pohony I doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. 0
ERP2 Elektrické regulované pohony II doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. 0
ES Elektrické stroje Ing. Václav Čech, Ph 0
FCH Fyzikální chemie Eva Pertile 0
FIL Filozofie doc. PhDr. Jaromír F 5 Folder
FKPIT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace RNDr. Marek Lampart, Ph.D. 7 Folder
FLP Funkcionální a logické programování Marie Duží 8 Folder
FYI Fyzika I Prof. Ing. Jaromír P 10 Folder
GAKS Grafové algoritmy a komplexní sítě Eliška Ochodková 0
GIS Geografické informační systémy Jan Gaura 3 Folder
GIT Geoinformační technologie Petr Rapant 8 Folder
GPG Geometrie pro počítačovou grafiku Ing. Martin Němec, Ph.D. 0
IM Informační management Přemysl Soldán 1 Folder
IMA1 Instrumentální metody analýzy 1 Eva Pertile 0
INS Informační systémy a datové sklady Jana Šarmanová 3 Folder
ISEP Informační systémy pro elektronické podnikání R. Fasuga 3 Folder
ISY Inteligentní systémy Marie Duží 10 Folder
IT Internetové technologie Michal Radecký 5 Folder
JAT Java technologie Ing. David Ježek, Ph 1 Folder
KEZ Konstrukce elektronických zařízení Ing. Michal Jahelka, Ph.D. 0
KOD Komprese dat prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. 0
KOKULT Kondiční Kulturistika neuveden 0
KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost Eliška Ochodková 2 Folder
KS Komunikační sítě doc. Ing. Jaroslav Z 4 Folder
KTP Kompetence pro trh práce Eliška Ochodková 1 Folder
KYB Kybernetika prof. Ing. Vilém Sro 1 Folder
LA1 Lineární algebra Doc. Mgr. Vít Vondrá 1 Folder
LAIT Lineární algebra pro IT Vít Vondrák 104 Folder
LAM Lineární algebra s Matlabem doc. Kozubek 1 Folder
LO Logické obvody Zdeněk Diviš 89 Folder
LVT Legislativa v Telekomunikacích Chmelíková 1 Folder
M Management prof. Ing. Ivo Janík, CSc. 0
MA Mechanická aktivace v procesech úpravy surovin a odpadů Miluše Hlavatá 0
MA II Matematická analýza II RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D. 2 Folder
MA1 Matematická analýza 1 Mgr. Petr Vodstrčil, 2 Folder
MA3PM Matematická Analýza 3, obor Počítačová Matematika Petr Beremlijski 6 Folder
MAD Metody analýzy dat Jana Šarmanová 1 Folder
MAIT Matematická analýza pro IT Jiří Bouchala 73 Folder
MAMA Matematická analýza s Maplem Mgr. Petr Vodstrčil 0
MARS Matematická analýza řídících systémů doc. RNDr. Jiří Bouchala 0
MAS Matlab a simulace Ing. Marek Penhaker, 0
MAST Měřicí a senzorová technika Ing. Jaromír Škuta, 0
MAV Modelování a Verifikace Martin Kot 1 Folder
MBM Metody byznys modelování Jan Kožusznik 2 Folder
MGA Modelování v grafických aplikacích Ing. Martin Němec 4 Folder
MIKT Měření v informačních a komunikačních technologiích Jan Žídek 7 Folder
ML Matematická logika Marie Duží 15 Folder
MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích Ing. Jan Skapa, Ph.D. 3 Folder
MPZZ Matematika pro zpracování znalostí prof. RNDr. Václav Snášel 5 Folder
MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I doc. Ing. Petr Palacký, Ph.D. 0
MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 0
MS Mechatronické systémy doc. Ing. Ivo Neborá 0
MSES Modelování a simulace elektronických systémů doc. Ing. Ivo Neborák, CSc. 0
MSI Modelování sítí Ing. Libor Michálek, Ph.D 3 Folder
MSPS Metody specifikace programových systémů Jan Kožusznik 13 Folder
MSY Mobilní systémy Ing. Pavel Moravec, Ph.D. 3 Folder
MT1 Mikropočítačová technika I Radek Novák 14 Folder
MT2 Mikropočitačová Technika 2 Radek Novák 0
MTLK Měření v telekomunikační technice doc. Ing. Jan Žídek, CSc. 4 Folder
MUT Multimediální technika Ing. Přemysl Mer, Ph.D. 1 Folder
NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken Ing. Petr Šiška, Ph.D. 3 Folder
NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. 2 Folder
NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů Ing. Jiří Kotzian, Ph.D. 1 Folder
NS Neuronové sítě Vondrák 1 Folder
NSO Nakládání s odpady Barbora Lyčková 0
OAK Optické atmosférické komunikace Vladimír Vašinek 2 Folder
OK I Optické komunikace 1 prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. 5 Folder
OK II Optické komunikace II Vladimír Vašínek 1 Folder
OK III Optické komunikace III prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. 3 Folder
OPT1 Optoelektronika I V. Vašínek 5 Folder
OPTE Optoelektronika Vladimír Vašinek 13 Folder
ORAC1 Oracle Academy 1 Fasuga 1 Folder
OSMZ Operační systémy mobilních zařízení Mgr. Ing. Michal Krumnikl 4 Folder
OSY Operacni systemy Ing. Petr Olivka 19 Folder
PAP Pokročilé Architektury Počítačů Ing. Martin Milata 1 Folder
PAT Patologie doc. Mudr. Jaroslav 0
PD Přenos dat Nevlud 15 Folder
PDS Paralelní a distribuované systémy RNDr. Ondřej Jakl, C 10 Folder
PEO Praktika z elektronických obvodů Ing. Jitka Mohylová, Ph.D. 0
PES1 Petriho sítě 1 Pavla Dráždilová 7 Folder
PG I Počítačová grafika I doc. Dr. Ing. Eduard Sojka 3 Folder
PG II Počítačová grafika II Ing. Petr Gajdoš, Ph.D. 0
PIS Podnikové informační systémy Ing. Petr Gajdoš Ph. 1 Folder
PJ1 Programovací jazyky I Jan Kožusznik 37 Folder
PJ2 Programovací jazyky II Ing. Jan Martinovič, 15 Folder
PJP Programovací jazyky a překladače Ing. Marek Běhálek 15 Folder
PKS I Praktikum komunikačních sítí I doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D. 5 Folder
PKS II Praktikum komunikačních sítí doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D 3 Folder
PLP Programovatelné logické prvky doc. Ing. Jaroslav Z 7 Folder
PM Projektové řízení Přemysl Soldán 0
PM_ Přenosová média Ing. Iva Petříková 7 Folder
POL Politologie pan Jarmara ??? 3 Folder
POS Počítačové sítě Petr Grygárek 42 Folder
PP Paradigmata programování Ing. Marek Běhálek, Ph.D. 0
PPA1 Programování paralelních aplikací I Ing. Pavel Krömer, Ph.D. 1 Folder
PR II Programování II Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. 1 Folder
PRA Základy práva nevim 3 Folder
PRI Programování I Šaloun 0
PRS Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer 28 Folder
PS Přenosové soustavy Diviš 27 Folder
PS* Počítačové systémy Ing. David Seidl, Ph.D. 0
PS** Pravděpodobnost a statistika* Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. 1 Folder
PSAM Přenosové systémy a média Ing. Jan Skapa, Ph.D. 6 Folder
PSYCH-1 Psychologie I. PhDr. Miloš Míček 8 Folder
PTE Programovací techniky Marek Běhálek 28 Folder
PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů Ivan Zelinka 4 Folder
PVPS Práce v počítačových sítích doc. Ing. Jaroslav Z 3 Folder
QM Management jakosti prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. 0
RBS Rádiové buňkové sítě Ing. Roman Šebesta, Ph.D. 0
RS Rádiové sítě Roman Šebesta 13 Folder
RS II Rádiové sítě II Ing. Libor Michalek, Ph.D. 5 Folder
RT Radiokomunikační technika Marek Dvorský 31 Folder
RT 2 Radiokomunikační Technika 2 Ing. Marek Dvorský PhD. 0
SAM Senzory a měření Ing. Jiří Kotzian, P 3 Folder
SAN Systémová analýza a návrh Svatopluk Štolfa 5 Folder
SAS Signály a soustavy prof. Ing. Pavel Nev 20 Folder
SD Správa Databází Radim Bača 2 Folder
SNH Světová a národní historie I PhDr. Svatomír Černí 2 Folder
SOC sociologie PhDr. Oldřich Solans 5 Folder
SOJ Strojově orientované jazyky Ing. Petr Olivka 6 Folder
SOS Správa operačních systémů Ing. David Seidl, Ph.D. 2 Folder
SP Softwarový proces Ivo Vondrák 4 Folder
SPG Seminář počítačové grafiky prof. Ing. Václav Skala, CSc. 0
SPJA Skriptovaci a programovaci jazyky doc. Dr.Ing. Eduard 24 Folder
SPR Seminář z programování Ing. Zdeněk Sawa, Ph 2 Folder
SPS Správa počítačových systémů Ing. Lumír Návrat 8 Folder
SPS- Směrované a přepínané sítě Ing. Petr Grygárek, Ph.D. 2 Folder
SS Spojovací Soustavy doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 15 Folder
STA1 Statistika I Radim Briš 19 Folder
SUS Správa unixových systémů Ing. David Seidl, Ph.D 0
ŠVA Šíření elmagnetických vln a antény doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. 1 Folder
SWI Úvod do softwarového inženýrství Ivo Vondrák 17 Folder
SWS Správa Windows systémů Ing. Lumír Návrat 12 Folder
SZZ Státní závěrečná zkouška nikdo 10 Folder
TAMZ Tvorba aplikací pro mobilní zařízení Ing. Pavel Moravec, 13 Folder
TAMZ2 Tvorba aplikací pro mobilní zařízení 2 Ing. Michal Krumnikl 6 Folder
TD Technická dokumentace Ing. Zdeněk Hytka, C 0
TDSII Technologie databázových systémů II Radoslav Fasuga 1 Folder
TEH Teorie her doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D. 1 Folder
TEP Technika elektronických přístrojů Ing. Vladimír Kašík, Ph.D. 1 Folder
TI Teoretická informatika Petr Jančar 18 Folder
TIS Tvorba informačních systémů Michal Krátký 18 Folder
TOI Teoria obvodu Kijonka Jaro 19 Folder
TOII Teorie obvodů II Jaromír Kijonka 9 Folder
TOXI Toxikologie Eva Pertile 0
TPŘEP Technické prostředky pro řízení elektrických pohonů prof. Ing. Pavel Brandštetter, CSc. 0
TPS Technologie počítačových sítí Ing. Petr Grygárek, Ph.D. 5 Folder
TS Telekomunikační sítě Karol Blunár 95 Folder
TSS Testování softwarových systémů Ing. David Ježek, Ph 2 Folder
TTP teorie technologických procesů prof. Ing. Ľudovít D 0
TV Tělesná výchova doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D. 0
TVN Technika vysokého napětí doc. Dr. Ing. Veleslav Mach 0
TZD Teorie zpracování dat Jana Šarmanová 21 Folder
UDBS Úvod do databázových systémů Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 11 Folder
UDKT Úvod do komunikačních technologií Eduard Lyko 76 Folder
UIT Úvod do informačních technologií Michal Radecký 4 Folder
UPR Úvod do programování Michal Krátký 17 Folder
URO Uživatelská rozhraní Eduard Sojka 48 Folder
UTI Úvod do teoretické informatiky Zdeňek Sawa 29 Folder
VE Vysokofrekvenční elektronika Dr. Ing. Libor Gajdošík 4 Folder
VI1 Virtuální instrumentace I BC Ing. Tomáš Wittassek 14 Folder
VI2 Virtuální instrumentace 2 doc. Ing. Petr Bilík 2 Folder
VIA Vývoj internetových aplikací Ing. Tomáš Tureček 9 Folder
VIS Vývoj informačních systémů Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. 6 Folder
VOIP VoIP doc. Ing. Miroslav V 5 Folder
VPMA Vybrané partie z matematické analýzy Petr Vodstrčil 45 Folder
VPS1 Výkonové polovodičové systémy I prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. 0
VPS2 Výkonové polovodičové systémy II prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. 0
VPZTI vybrané partie teoretické informatiky prof. Jančar 0
VSP Výkonové spínací prvky Ing. Tomáš Pavelek, Ph.D. 0
VUEE Výroba a užití elektrické energie doc. Ing. Radomír Go 1 Folder
VWA Vývoj webových aplikací Jan Martinovič 11 Folder
ZAL Základy algoritmizace Jiří Dvorský 29 Folder
ZB Základy biotechnologií Hana Vojtková 0
ZČS Zpracování číslicových signálů Jan Skapa 2 Folder
ZEL Základy elektroniky Pavel Langhammer 124 Folder
ZEMR Základy elektromechaniky pro řízení doc. Ing. Bohumil Ho 0
ZF Základy fyziky prof. Ing. Jaromír P 1 Folder
ZMA Základy matematiky RNDr. Petra Šarmanov 0
ZP Základy programování doc. Mgr. Jiří Dvors 14 Folder
ZPG Základy počítačové grafiky Šarman 5 Folder
ZPP Základy použití počítačů Ing. Richard Velička 0
ZPŘS Základy programování řídících systémů Černohorský 0
ZS Zpracování signálů Ing. Zdeňka Chmelíko 0